1. 20151107 2015.11.16
 2. 20090709 (14) 2009.07.09

20151107

photo/비 2015.11.16 22:56
20090709

photo/비 2009.07.09 18:07 1. 리예 2009.07.09 18:37  modify / delete  reply

  우와, 노란색 우산, 너무 예뻐요 +ㅅ+

 2. RoseMariJuana 2009.07.09 20:25  modify / delete  reply

  어렸을땐, 항상 노란 우산 쓰고 다녔는데! 예쁘다. :)

 3. 이동희. 2009.07.09 21:56 신고  modify / delete  reply

  아..정말 이쁩니다.

  같은 카메라인데도 이렇게 다르네요..ㅠㅜ

 4. AnNyeongBaby? 2009.07.10 14:41  modify / delete  reply

  와아아아아ㅏ아아아아ㅏ 이쁘다

 5. flou 2009.07.13 10:28  modify / delete  reply

  아고. 예뻐라~ :D

  노란 우산 참 탐나는데
  뭐랄까, 용기가 나지 않는달까.
  그래서 노란 우산을 보는게 참 좋아요. :)

 6. 으헝헝 2009.07.14 15:01  modify / delete  reply

  이건대박인데?!

 7. 노랭이 2009.07.14 20:59  modify / delete  reply

  give me, please